szybki kontakt    600 92 81 41
kontakt@tech-and.pl 

logotyp

  • baner.jpg

        pdfAN_2015-03.pdf

 

Stabilność pojazdu na podnośniku.

 

 

         Podnośniki samochodowe różnych konstrukcji wykorzystywane obecnie coraz powszechniej w warsztatach przy obsłudze, serwisie oraz naprawie pojazdów samochodowych wpływają zdecydowanie na podniesienie komfortu, a także efektywności wykonywanych prac, lecz jednocześnie przy niewłaściwym i niezgodnym z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy użytkowaniem stwarzają wiele zagrożeń dla obsługujących je i znajdujących się pod uniesionymi na nich pojazdami pracownikom.

         W zależności od konstrukcji stosowanego w warsztacie podnośnika różne są sposoby podparcia unoszonego przy obsłudze pojazdu. W przypadku podnośników najazdowych, w których unoszony pojazd najeżdża najpierw na płyty najazdowe i dopiero wówczas z nimi unoszony jest na żądaną wysokość, nie ma zwolnionego zawieszenia, a punktami podparcia są jego koła. Natomiast w przypadku podnośników jednokolumnowych i dwukolumnowych, czyli zdecydowanie najbardziej popularnych w warsztatach samochodowych i podnośnikach podprogowych, a także wszystkich podnośnikach najazdowych wyposażonych dodatkowo w dźwignik osiowy (do unoszenia jednej osi pojazdu) lub podnośnik między osiowy (do unoszeniu jednocześnie obu osi pojazdu) obsługiwany pojazd unoszony jest poprzez podparcie go od spodu z wykorzystaniem odpowiednich punktów podparcia wyznaczonych konstrukcyjnie przez producenta pojazdu.

         Te specjalnie przygotowane punkty posiadają odpowiednie wzmocnienie, dzięki czemu zapewniają wymaganą sztywność podpieranych fragmentów podwozia. Wyznaczone konstrukcyjnie punkty gwarantują właściwe (proporcjonalne) rozłożenie ciężaru pojazdu, zapewniające stabilną pozycję unoszonego samochodu również w trakcie prowadzenia czynności obsługowych i naprawczych. Podpieranie podwozia pojazdu właśnie w tych wyznaczonych punktach jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy samochodzie uniesionym na podnośniku.

         W przypadku podnośników podprogowych pomiędzy elementami nośnymi podnośnika (płytami unoszącymi), a wyznaczonymi punktami podparcia podwozia pojazdu umieszczane są co najmniej 4 specjalne podkłady gumowe, najczęściej wykonane w postaci bloczków gumowych. W najczęściej stosowanych obecnie konstrukcjach podnośników, czyli w wersjach dwukolumnowych unoszenie pojazdu realizowane jest z wykorzystaniem dwóch par ramion osadzonych na specjalnych wózkach przesuwanych w pionie w obu kolumnach. Zastosowana w tego typu podnośnikach konstrukcja wózków unoszących umożliwia obrót ramion w płaszczyźnie poziomej oraz regulację ich długości, co umożliwia właściwe, dostosowane do wymiarów płyty podwoziowej lub ramy pojazdu i rozmieszczonych na niej punktów podparcia unoszonego pojazdu usytuowanie łap podpierających, znajdujących się na końcach ramion podnośnika.

         Łapy podnośników tego typu wyposażone są w specjalne nakładki gumowe, których zadaniem jest zabezpieczenie punktów podparcia podwozia pojazdu przed zarysowaniem lub wgnieceniem w trakcie unoszenia oraz i to przede wszystkim amortyzacja drgań przenoszonych z pracującego podnośnika na unoszony pojazd, a także zapewnienie stabilności podnoszonego pojazdu poprzez zwiększenie oporów tarcia punktów podparcia pomiędzy łapami podnośnika, a podwoziem pojazdu, przeciwdziałających zsunięciu się łap z punktów podparcia podwozia.    

         Konstrukcje podnośników dwukolumnowych posiadają łapy niewielkiej wysokości ze względu na konieczność obsługi pojazdów z niskim zawieszeniem i małym prześwitem i potrzebą obrotu ramion pod pojazdem usytuowanym na stanowisku unoszenia i ustawienia ich w punktach podparcia. Nieznaczna regulacja ich wysokości możliwa jest wyłącznie poprzez wykręcanie i wkręcanie w gniazda ramion, ponieważ osadzane są one zwykle na połączeniu gwintowym.

 

 

 

GummirondeS80

 

 

 

PGA98

 

 

 

PGA99

 

 

 

 

         W przypadku konieczności unoszenia pojazdów posiadających specyficzną konstrukcję podwozia, czyli samochodów dostawczych czy terenowych w celu uzyskania prawidłowego podparcia konieczne jest użycie łap z większym zakresem regulowanej wysokości lub zastosowanie odpowiednich przedłużaczy, pomiędzy ramionami, a łapami. W praktyce niestety w warunkach realiów warsztatowych przy obsłudze tego typu pojazdów stosowane są niestety w większości przypadków zamiast odpowiednio przystosowanych do tego celu profesjonalnych przedłużaczy, zupełnie przypadkowe, niedostosowane do tego celu przedmioty w postaci np. drewnianych klocków i innych tym podobnych elementów. Stosowanie przy unoszeniu tego typu pojazdów profesjonalnych przedłużaczy łap jest konieczne dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pracowników pracujących pod pojazdem unoszonym na podnośniku.

         Niestety najczęstsza przyczyna wypadków w trakcie pracy z wykorzystaniem podnośników dwukolumnowych związana jest właśnie bezpośrednio z niewłaściwym podparciem podwozia i polega na zsunięciu się pojazdu z łap podpierających pojazd. Wynika ona właśnie z użycia przypadkowych przedłużaczy łap lub ich złego stanu technicznego, jak również i źle dobranych, zastępczych nakładek gumowych na łapy. Obsługiwany samochód unoszony jest stabilnie, wyłącznie wówczas, gdy jednocześnie wszystkie cztery punkty podparcia są miejscami równomiernego przenoszenia obciążeń, zwłaszcza, gdy na unoszonym pojeździe prowadzone są prace, podczas których w trakcie przyłożonych od spodu sił może nastąpić zsunięcie się pojazdu z punktów jego podparcia.

         W przypadku przedłużaczy łap stosowanych przy podnośnikach dwukolumnowych oferowane są dwa rozwiązania konstrukcyjne. Pierwsze polega na wykorzystaniu specjalnie dobranych tulei metalowych, umieszczanych pomiędzy gniazdami ramion podnośnika, a jego łapami. Tuleje są dostępne w różnych rozmiarach długości (najczęściej 7, 9 i 14 cm). Możan je wzajemnie łączyć w zależności od aktualnych potrzeb konieczności przedłużenia długości łapy. Tuleje muszą być dopasowane do rozmiaru i konstrukcji gniazd ramion oraz samych łap.

         Drugie, zdecydowanie bardziej uniwersalne rozwiązanie przedłużaczy łap podnośników dwukolumnowych oferowane jest w postaci metalowych konstrukcji (specjalnych chwytaków) nakładanych na łapy podnośnika dostępnych w dwóch zakresach wymiarowych (na łapy 110-130 mm i 130-160 mm) posiadających w górnej części uchwyt do osadzania w nim przedłużaczy gumowych w postaci krążków. Krążki występują w dwóch różnych wymiarach wysokości 30 i 50 mm. Można je wzajemnie łączyć, dzięki odpowiednim wypustom i wpustom umieszczonym na dolnej i górnej płaszczyźnie, w celu uzyskania żądanej wysokości przedłużenia łapy. Ostatnim, górnym elementem nośnym tej konstrukcji przedłużacza jest zawsze gumowa nakładka służąca do podparcia punktu podwozia pojazdu.

 

 

 

PGA28.1

 

 

 

Gummironde30

 

 

 

 

Gummironde50

 

 

PP

 

         Drugim, głównym powodem występowania niebezpiecznych sytuacji przy unoszeniu pojazdów na podnośnikach dwukolumnowych poza zastosowaniem niewłaściwych przedłużaczy łap jest stosowanie niedostosowanych do konstrukcji łap lub zbyt wyeksploatowanych nakładek gumowych na łapy. Zastosowane konstrukcyjnie przez producenta podnośnika nakładki gumowe na łapy ulegają w trakcie normalnej eksploatacji dźwignika naturalnemu i nieuniknionemu zużyciu. Jest ono następstwem sił ścierających i ścinających oraz przenoszenia znacznych obciążeń i zachodzących w nich naprężeń wewnętrznych materiału (gumy).

         W związku z tym, dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy na podnośnikach przy obsłudze pojazdów samochodowych konieczna jest więc okresowa ich wymiana. Niestety w praktyce warsztatowej użytkownicy podnośników dwukolumnowych w ramach oszczędności nabywają dostępne na rynku uniwersalne, tańsze nakładki na łapy, które nie są dostosowane w większości przypadków do posiadanych w eksploatowanych podnośnikach wymiarów i kształtów łap.

         Prawidłowo dobrane nakładki gumowe na łapy zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa muszą posiadać zarówno właściwe wymiary pod tzw. talerz łapy, jak również i sposób ich mocowania do nich (przewidziane przez producenta podnośnika odpowiednie otwory pod śruby mocujące, czy wypustki, gwarantujące ich usytuowanie i właściwe ułożenie na łapie).

         Współczesne konstrukcje podnośników dwukolumnowych posiadają wystarczająco dużą liczbę zabezpieczeń konstrukcyjnych, które są warunkiem dopuszczenia ich do eksploatacji, zapewniających w pełni bezpieczną pracę przy ich użyciu. Niestety największe zagrożenia przy ich użytkowaniu wynikają z pozoru z pozoru nieistotnych szczegółów, na które nie zwracają należytej uwagi ich użytkownicy w warsztatach samochodowych. Do nich zaliczyć trzeba właśnie aktualny stan zużycia nakładek gumowych na łapy.

         Przy zakupie tego typu elementów eksploatacyjnych nie należy kierować się wyłącznie ceną, bowiem oszczędzając na zakupie właściwych, profesjonalnie przystosowanych nakładek na łapy naraża się niestety pracujących pod podnośnikami pracowników na olbrzymie niebezpieczeństwo, zagrażające nie tylko ich zdrowiu, lecz również i życiu, a także szkody materialne związane z uszkodzeniem obsługiwanego pojazdu.

 

 

 

 

www.tech-and.pl

? Studio WWW 2013. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies